Onze diensten

Bank

Als uw vertrouwenspartner voor bankzaken werken wij samen met AXA bank. Wij bieden u hier een optimaal advies voor al uw financiële vragen.
Verzekeringen

Verzekeringen

Wij beheren uw verzekeringen prijsbewust en met de professionaliteit die u mag verwachten van een kantoor met zo'n ruime ervaring.
Kredieten

Kredieten

U kunt bij ons terecht voor een brede waaier aan kredieten voor zowel particulieren als professionelen. Spring gerust eens binnen!

Bureau

Historie
Bert Dezeure
Didier Demoulin
ALGEMENE KANTOORGEGEVENS
ASSURMIFID GEDRAGSREGELS
Toen Frans Dezeure als boekhouder aan de slag was bij de firma Van Eyck in Leuven, zocht hij naar een bijverdienste. Hij vond die nieuwe uitdaging als zelfstandige in bijberoep bij de Spaarbank Anhyp vanaf april 1964. Na een aantal jaren was het kantoor voldoende gegroeid om het als hoofdverdienste uit te baten. In 1974 startte Frans een volwaardig Anhyp-kantoor in Wilsele. Al snel werd hij het kasbonmanneke van WIlsele genoemd…

Geleidelijk aan werden de diensten echter uitgebreid en werd de verzekeringsactiviteit opgestart. Frans haalde zijn objectieven die gesteld werden voor een periode van 3 jaren op 1 jaar, en was definitief gelanceerd. De zaak groeide zodat nieuw bloed noodzakelijk werd en zijn zoon Bert kwam als bediende in dienst in 1990 en kreeg de leiding in 1995. Zijn vader bleef tot hij in 2013 ziek werd en uiteindelijk overleed, steeds de rechterhand en adviseur.

Anhyp werd overgenomen door de AXA groep, een wereldleider in de financiële sector, en de verzekeringsdiensten werden niet langer als agent, maar als makelaar verzorgd. Daardoor kreeg het kantoor veel bijkomende mogelijkheden. Voortaan waren we niet beperkt tot één verzekeringsmaatschappij, maar werd het aanbod uitgebreid tot de voornaamste maatschappijen in België.

Einde 2013 hebben Didier Demoulin en Bert Dezeure hun krachten gebundeld tot het kantoor ‘Dezeure & Demoulin’, bank en verzekeringsmakelaars.
In 1965 zag ik in Leuven voor het eerste het daglicht. Ik beleefde een schitterende jeugd in Wilsele, waar ik in Bleydenberg schoolliep. De schooltijd eindigde toen ik afstudeerde als leerkracht wiskunde. Na eerst enkele maanden les te hebben gegeven, ging ik aan de slag bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij. Na enkele jaren stelde mijn vader voor om samen met hem het kantoor verder uit te bouwen, wat ik met plezier deed en vooral, nog steeds doe.
In 1998 ben ik gestart in het toenmalig Ippa kantoor te Herent met toen al ervaring in de verzekeringswereld. Na enkele overnames ben ik doorgegroeid naar een eigen kantoor in Herselt. Ondertussen was Ippa en Anhyp al samengesmolten met Royale Belge en was AXA geboren.
Naast de klassieke bankzaken ben ik mij gaan bijscholen bij de 'Febelfin Academy' en hield ik mij ook bezig met de materie van verzekeringen, waardoor ook hier expertise opgebouwd werd. 

 
BVBA Dezeure & Demoulin
Bank en onafhankelijk verzekeringsmakelaar
Albert Woutersstraat 13B
3012       WILSELE
Tel.  016 22 98 13
Fax  016 29 51 78
E-mail : info@dezeure-demoulin.be
RPR    0540 898 724
FSMA 112421 A-cB


Openingsuren : Ma - Woe - Vrij : 9u tot 12u en Di - Do : 14u tot 18u
Buiten deze uren werken wij steeds op afspraak

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door
de FSMA, te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden
op www.fmsa.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as
 
AssurMiFID gedragsregels 


Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:


1. Aangeboden producten en diensten  

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling 

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;  7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet;  17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 26: Kapitalisatieverrichtingen

1.3. Polisvoorwaarden : HIER


2. Informatie over het belangenconflictenbeleid : HIER

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. In de rubriek "Belangenconflichtenbeleid" op onze website kan u meer informatie  terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.


3. Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”


AssurMiFID: wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Klantenzone

Welkom op ons interactief verzekeringsportaal. Consulteer uw verzekeringsportefeuille, stel ons bijkomende vragen of geef ons uw gewijzigde gegevens door. Indien u de eerste keer inlogt en nog geen paswoord heeft, kiest dan voor de optie: "Een nieuwe gebruiker aanmaken”.

Apps

Axa gaat met u mee in het digitale tijdperk

Axa services

AXA Services, een gespecialiseerde applicatie voor bijstand en schadegevallen, is een must voor AXA klanten. De geraffineerde oproepfunctie schakelt u onmiddellijk door met AXA Assistance en informeert automatisch de operator over uw lokatie en persoonlijke details waardoor vele gevallen sneller en eenvoudiger af te handelen zijn.

Axa Drive

De applicatie AXA Drive is een gemakkelijke manier om bij te leren over uw rijvaardigheden en deze te verbeteren. De app neemt uw ritten op en analyseert ze met betrekking tot versnellingen, remmen en bochten nemen. Op het einde van de rit geeft het systeem een rijscore weer, gebaseerd op uw prestaties. 

Mobile banking service

Vanaf nu staat AXA nog dichter bij haar klanten, want met de gratis app mobile banking service van AXA Bank kunt u, waar en wanneer u maar wilt, volgende verrichtingen uitvoeren:
  • Uw saldo en kredietlijn in real time raadplegen en dit voor al uw rekeningen.
  • Uw uitgavenstaat en gebruikslimiet in real time raadplegen en dit voor al uw visa kredietkaart(en).
  • De historiek van al uw verrichtingen consulteren.
  • Uitvoeren van Europese overschrijvingen
  • .....

Contact

Albert Woutersstraat 13 B, 3012 Wilsele
Tel: 016 22 98 13 | Fax: 016 29 51 78
Ma-Wo-Vr: 09:00-12:00
Di-Do: 14:00-18:00
Buiten deze uren steeds op afspraak.
info@dezeure-demoulin.be

Nieuwsbrief